“ Magaca Saleebaan Gaal waxaa uu bixiyey nin aanu saxiib aheyn ..”
“ Magaca Saleebaan Gaal waxaa uu bixiyey nin aanu saxiib aheyn ..”