“ Magaca Saleebaan Gaal waxaa uu bixiyey nin aanu saxiib aheyn ..”




“ Magaca Saleebaan Gaal waxaa uu bixiyey nin aanu saxiib aheyn ..”