”Faysal iyo Cirro, Siidhigii bay afuufi doonaan, sidii Malaggii Suurta!”
”Faysal iyo Cirro, Siidhigii bay afuufi doonaan, sidii Malaggii Suurta!”